Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

What would cause Dell latitude 10 ST2 to not recognize batterys

My dell latitude 10 ST2 will not recognize battery. I had it in computer shop and they downloaded some bios and chiset that Dell said would fix the problem but did not work.Has had screen replaced and also motherboard replaced. I just wondered if something could be not connected to cause this issue?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

1 Antwoord

May be bad battery...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Diane Dunkle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 87