Ga door naar hoofdinhoud

13" aluminum unibody, 2.0 or 2.4 GHz Core 2 Duo processor.

574 Vragen Bekijk alle

Green vertical line

What could be causing this 1-3px green line thats to the right of my screen? I can only see it when its a dark gray or black background.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It almost sounds like you've got a string of dead pixels going on there... I'd take it to a Genius bar and see what they come up with.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Robert93 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,084