Screen won't auto rotate and is stuck in portrait mode

Screen wont auto rotate it is stuck in portrait mode even after settings have been altered

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe