Ga door naar hoofdinhoud

Model A1311 / Mid 2010 / 3.06 & 3.2 GHz Core i3 or 3.6 GHz Core i5 Processor

323 Vragen Bekijk alle

Where goes this part?

Does anyone can tell me where this part has to be remounted after replacing logic board on a A1311 ????

Block Image

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

This is an air dam. It fits underneath the logic board.

You should put it back so the system correctly cools.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Pitoun Geko zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 60