charging port brokehow can I fix it

The port where the charger goes is worn down on my iPod 6generation

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe