Skip to main content

Defect in the Galaxy E5

I've got E5 device when I turn on the device goes into recovery mode please help everyone

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

how i can ghange battry?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

khaled zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 289