Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1136 / 30, 60, or 80 GB hard drive / black or white plastic front

935 Vragen Bekijk alle

Where can I buy white plastic trim for the charge port?

I would like to replace the white plastic trim piece that screws onto the back case of an iPod video 80gb. When I see the back cases for sale, they don't seem to include this.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

I found some on eBay entering the term "charge port trim 60gb ipod"

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Dock bezel are sold on eBay.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jaywilley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 54