Screen isn't responding to finger touch

After disconnecting and reconnecting connections, screen isn't responding to finger touch, but S pen still works just fine.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe