Ga door naar hoofdinhoud

Blu Studio 5.5 S smart phone was released in 2014 by Blu. It's recognizable, by it's white color, and 5.5 inch LCD display.

37 Vragen Bekijk alle

My phone does not turn

I turn off my phone for now, not on anymore with close to full charge

Update (01/31/2016)

I turn off my phone for now, not on anymore with close to full charge

you may have

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Charge it again if that doesn't work its gone

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

and will charge the battery and nothing, that component can be damaged

door

I need repair, because I'm from Cuba

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

DAvid zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 107