Entering data skips letters & enters unwanted periods

IPad Air 2, touch screen slow data entry, skips letters, screen image jumps around.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe