Ga door naar hoofdinhoud

Released in 2007, identified by model number WD-57734.

16 Vragen Bekijk alle

Have great picture but no sound

I made sure the speakers are set to 'TV' and not 'AVR Receiver'. The sound is not muted either.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

In the audio setup menu is the Listen to option set to either stereo or mono not SAP?

Here is a link to the User Guide, scroll to p.37 also see p.28

https://content.abt.com/documents/16560/...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Matt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 3,003