Why my APEX 7.8 in the screen does't respond

My APEX 7.8 screen doesn't respond after I charged??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe