Ga door naar hoofdinhoud

Apple's operating system for its Mac desktop and portable computers.

72 Vragen Bekijk alle

DVD player doesn't take or play cds

My dvd player does not except a disk, it just spits it back out.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

May be a bad laser lens or bad drive entirely. I would look into replacing the disk drive entirely.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Thomas Wakeling zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 89