Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The iRobot Roomba 655 Pet Series vacuum manufactured in 2012. Costco exclusive.

24 Vragen Bekijk alle

Rumba not remaining on dock station

I have pet series 595. Rumba dances back and forth on docking station and will not stay.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Have you checked the docking connectors

also make sure all sensors are clean as posible

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Roy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 194