device not detected when connected to laptop

when connected with USB cord to my Laptop, device is not detected

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe