Ga door naar hoofdinhoud

A basic smartphone by Samsung, model number s5360 released in October of 2011.

11 Vragen Bekijk alle

How to fix when samsung stuck in the logo

how to fix when samsung stuck in logo i cannot reset

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Try factory wipe and in restore mode.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

your phone is bricked

do it :

-Turn the phone off

-Hold power button + vol up + home button at same time ,when your phone model logo appears ,leave power button ,

-Wait until recovery menu opens

-Select Wipe data/Factory reset using vol up and vol down buttons and after that push home or power button for select it

-select YES and after that wait until it do the job

-Select Reboot phone from recovery menu

ENLOY :D your phone will be reboot and starts up xD

Arad_SB

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

nurariffj zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 1,864