Ga door naar hoofdinhoud

Model A1213 / 8, 16, or 32 GB capacity

283 Vragen Bekijk alle

Can I upgrade my 8 gig to a 16 gig or higher?

Can I upgrade my hard drive on my iPod touch from an 8 gig to a 16 or higher gig?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Een opmerking toevoegen

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The iPod Touch utilizes flash memory as its storage medium. The flash memory is soldered to the motherboard, thus rendering it unserviceable. I think your only option is to buy a seperate logic board (1st Gen Touch) with the desired amount of storage and replace it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Caleb Bialik zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 4,043