Ga door naar hoofdinhoud

The 5204 is a Compaq Presario mini-tower desktop computer developed by HP under the Compaq name.

4 Vragen Bekijk alle

Why unable to make internet connection on laptop?

Internet explorer cannot open the internet site http://compaq-consumer.aol.co.uk/?cid=no....

I just want to contect to the internet....?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

the promblem is the go to net work connection and add wireless network and type ur wifi name and and create password u get it

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kimporty zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 205