Ga door naar hoofdinhoud

The iMac G5, powered by the PowerPC G5 processor, was originally released in 2004.

593 Vragen Bekijk alle

Upgrade to Mountain Lion

I want to upgrade my I Mac 2006 can i and how?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No. The highest system your machine will take is 10.5.8. Leopard. Anything higher requires an Intel processor.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jeff richardson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 123