Where do I update my watch?

I was wondering how and where do I update my watch? Thanks!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe