Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Samsung Galaxy Note 4 is a cellular smartphone that was released in October 2014. The Galaxy Note 4 Model Number is SM-N910, SM-N910A, SM-N910T, SM-N910V, or SM-N910R4 for American variants.

273 Vragen Bekijk alle

phone constantly shutting off when using the camera

My Galaxy Note 4 has a habit now of shutting off whenever i use the camera itself or an app that uses the camera, and when it shuts off i need to constantly take the battery out and put it back in in order to re start it. I have purchased 3 genuine Samsung batteries thinking that may fix the problem but it does it with all 3 of them and im now unsure what to do

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

could be a bad app or camera mech issue. first, delete the apps that could be the problem. if that doesnt work do a factory reset.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Reegan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 1,378