The charger is unable to fit into the dell port.

My charger is no longer able to fit into the charging port.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe