Ga door naar hoofdinhoud

The fourth generation Volkswagen Jetta, also called the MK4 or the Bora, is Volkswagen's family sedan.

75 Vragen Bekijk alle

Where is the inline fuel filter

Where is the inline fuel filter location

Update (11/25/2015)

It's a 2004 jetta 2.0 l and it's not in front our anywhere around rear pass. Wheel

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Devin, it should be behind a plastic cover underneath the car just in front of the rear passenger side wheel.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Devin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,311