gear fitwon't stop rebooting

My Gear fit was working perfectly but is now rebooting...over and over and over again! How do I stop the rebooting and get it back to the program?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe