Why is my touch screen locked and how can I unlock it?

How can I unlock my Nokia 635 phone?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe