Why do I have a dark streak?

I have a 6" dark streak across the top of myMitsubishi 65" DLP. What's the fix?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

What model is your TV?

door

Voeg een opmerking toe