Ga door naar hoofdinhoud

Google-branded tablet with a 7" screen. The device needs only prying tools and screwdrivers to fix. Model number: ME370T.

150 Vragen Bekijk alle

Can't plug in to charge. Can the charging port be replaced?

Charging plug will not connect. No plug will work even the original. Port will not allow the plug to connect.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Yes, the charging port on the Nexus 7 can be replaced. It is on a small cable with the charging port on one end and the headphone jack on the other.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

adamslewis98 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 255