when I touch the screen it doesn't work is my sensor broken

when i try to slide to unlock thee screen it doesn't work i want to be able to get on it as soon as possible

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe