Ga door naar hoofdinhoud

Wireless gaming headset released in October 2014. The Astro A50 (Model: 3AS50-PSW9N-383) can be used with the XBOX1, PS3, PS4, PC, and Mac.

17 Vragen Bekijk alle

Why is my A50 not connecting to WiFi?

My Astro A50 will not connect to the WiFi nearest to me even though it has full connectivity. Help!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

If your WiFi isn't connecting and you have made sure of the connectivity of the WiFi, the issue is most likely a broken radio or transmitter.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

ok what should i do ?

door

Voeg een opmerking toe

The Astro A50’s do not have WiFi.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sovanna Rice zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,094