Ga door naar hoofdinhoud

Computers die over het algemeen geen geïntegreerd scherm hebben, en die bedoeld zijn om te blijven staan.

1390 Vragen Bekijk alle

computer not switched on

my computer is not getting switched on .It is asking as insert a boot media into selected boot devise and press any key

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Sounds like it has a bad/corrupted hard drive, or no operating system installed

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

This could be caused by a bad/corrupted hard drive as pointed out by Chris or simply a lose/bad cable or a miss configured BIOS.

If you could provide the make and model of your computer I could guide you through the problem.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rajamohan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 915