Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

An entry level smartphone released in April 2014. Available in black and white.

150 Vragen Bekijk alle

My screen went black still runs but cant see

i had a update on my phone n now it went black i hear it and home key n back key lights up thats all

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Only show your touch screen is good , it is estimated the problem is the screen above . Touch screen with display is not the same as two touch screen just above a transparent display panel only. you can buy a new lcd. I recommend DBXStore.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jimbeneke zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 238