Ga door naar hoofdinhoud

An entry level smartphone released in April 2014. Available in black and white.

150 Vragen Bekijk alle

My screen went black still runs but cant see

i had a update on my phone n now it went black i hear it and home key n back key lights up thats all

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Only show your touch screen is good , it is estimated the problem is the screen above . Touch screen with display is not the same as two touch screen just above a transparent display panel only. you can buy a new lcd. I recommend DBXStore.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jimbeneke zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 238