Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

De huidige iPod Touch lijn bevat 6 verschillende generaties.

3454 Vragen Bekijk alle

Why does my touchscreen not work?

cannot slide the the arrow to unlock my itouch.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

You will probably need to replace the front panel / digitizer. What kind of iPod Touch do you have?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

As an alternative try resetting the phone (home and power for a few seconds), try a normal itunes restore, or last resort a DFU restore. If you have the same problem after doing all this then bushing is right, you probably have a digitizer problem.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mattie Wood zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 866