Ga door naar hoofdinhoud

Apple's 6th revision to the iPod Touch lineup, released in July 2015.

137 Vragen Bekijk alle

5th Gen screen assembly/digitizer compatible with the 6 Gen iPod?

All I can find are replacements for the 5th generation ipod. Are these compatible with my 6th Generation ipod?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Probably cause parts aren't out, yet. They're probably not compatible

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Devin Christianson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 176