Ga door naar hoofdinhoud

Blu Studio 5.5 S smart phone was released in 2014 by Blu. It's recognizable, by it's white color, and 5.5 inch LCD display.

34 Vragen Bekijk alle
Vraag afgerond

Why is my home, back, and , other button not working?

Just the bottom buttons don't work everything else works

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The LCD is broken.

You have to replace it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 57