Ga door naar hoofdinhoud

A rechargeable, cordless beard trimmer created by Philips. The model number is QT4000/42.

5 Vragen Bekijk alle

Is this trimmer waterproof?

Is it possible to use this in the shower?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

No, the Beard trimmer has a washable head but it does not work underwater.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Darren Chu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 299