Ga door naar hoofdinhoud

A rechargeable, cordless beard trimmer created by Philips. The model number is QT4000/42.

6 Vragen Bekijk alle

Is this trimmer waterproof?

Is it possible to use this in the shower?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

No, the Beard trimmer has a washable head but it does not work underwater.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Darren Chu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 335