Ga door naar hoofdinhoud

A rechargeable, cordless beard trimmer created by Philips. The model number is QT4000/42.

6 Vragen Bekijk alle

What do the numbers mean on the zoom lock?

I would like to know what the numbers represent.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The numbers represent the desired hair length in millimeters after trimming.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tamara Titus zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 2,401