Ga door naar hoofdinhoud

The Etekcity Lasergrip 1080 is a laser guided thermometer that can tell the temperature of a given point.

3 Vragen Bekijk alle

Why won't the device turn on?

I keep pressing the buttons but the device won't turn on.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

Thank you for your time

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

To turn on the device, you must pull the trigger. If a pull of the trigger doesn't turn it on, you may need a new battery.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Patrick Crawford zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 320