Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

4918 Vragen Bekijk alle

Screen Goes Black opening apps

Since the upgrade to 9.0.2 , every time you open an application screen goes black , I must close and reopen immediately to use . I have a iPhone6

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

4 Antwoorden

Gekozen oplossing

I would try closing all your apps and then hold the power & home button at the same time till the device shuts off and reboots.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

Commentaar:

Doesn’t work

door

Voeg een opmerking toe

I have the same problem with my 5s

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

I have the same problem. Is there a solution? iPhone 6s

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

I turned off background app refresh in the settings and that seemed to help

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

n kat zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 24,948