Jiayu s3 proximity sensor problem

Hello sometimes when i reciving calls my phone shuts off. Propably something with proximity sensor.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe