Ga door naar hoofdinhoud

The first model of iPhone, Model A1203 with 4, 8, or 16 GB capacity and an aluminum back. Repair requires a significant amount of prying, and may require some soldering.

286 Vragen Bekijk alle

Where to find Dental Pick as in iPhone 2G Teardwon?

Where can i find a dental pick - as in the one in the Iphone 2G Teardown? iPhone 1st Generation Case Replacement

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

4 Antwoorden

Gekozen oplossing

I found them at my local ace hardware.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Buy them from Walmart,Kmart,sam's club

They are readily avilable here

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

I get these plus many other tools at my local Dental Supply company.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

I get the cheap ones from Pakistan at local flea markets - usually about a dollar or two each.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

JaosnT zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 2

Altijd: 1,877