Ga door naar hoofdinhoud

The Mozart Magic Cube, Serial Number: 3528203101, Model Number 03101, is the 2008-2012 version of the musical baby toy by Munchkin Inc.

5 Vragen Bekijk alle

What do I do if the music isn't working properly?

What do I do if the music stops playing or it becomes distorted?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If the music stopped working or they're not working properly, press the ''off' button and then "on" again. Wait two seconds, then continue to play. If the problem continues check if the batteries need replacing. Don't use them if damaged or broken.

Check out the Speakers troubleshooting page:

Munchkin Mozart Magic Cube Speaker Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Panos Valavanis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 392