Ga door naar hoofdinhoud

Apple's 6th revision to the iPod Touch lineup, released in July 2015.

136 Vragen Bekijk alle

Can not find a replacement screen

I've been searching for a replacement screen and I have had no luck.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Unfortunately, screens for this device are not available yet.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Angel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 118