Ga door naar hoofdinhoud

8" Dual Core Andriod Tablet made by Digitac.

10 Vragen Bekijk alle

Why is my tablet not turning on?

My tablet won’t turn on when I press the power button

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Please refer to the troubleshooting guide

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

There are several reasons why your tablet may not be turning on. Please refer to the section "UltraTab won't turn on" in the troubleshooting guide.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

andres maynez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 556