Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The following information is intended to help service the Nerf N-Strike Elite Strongarm . The Strongarm was released in 2013 by Hasbro under their Nerf brand.

16 Vragen Bekijk alle

Why does the reload lock switch feel loose and unresponsive?

The reload lock switch feels loose when I press it and doesn't do anything to lock the barrel in place. What can I do to fix it?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The spring from the switch may be damanged or misaligned. Open the Elite Strongarm to inspect the internals by following this guide.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Giancarlo Villar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 772