Ga door naar hoofdinhoud

4 inch display / Available in a variety of colors / Released in 3 different models / 16, 32, or 64 GB capacity

326 Vragen Bekijk alle

My iPod's notification screen has jammed halfway down the screen.

how do i fix it? Please Help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Try forcing a restart on your iPod. Hold the sleep/wake button and home button until the display turns off. Then turn it back on and you should be good to go!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

Commentaar:

What Dylan said ^^^

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Fintan Spencer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 246