Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

4941 Vragen Bekijk alle

Black screen, responsive to touch?

I dropped and cracked my phone last weekend, it has worked normally ever since. I set it down to cook dinner and when I tried to use it the screen was black. I can hear it click when I type and it makes noise when I plug it in. how can I fix this?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

open it check connectors underscreen are connected

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

maggie altman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 355