Ga door naar hoofdinhoud

The TI-84 Plus Silver Edition is a graphing calculator released in 2004. It includes a USB port, pre-loaded software, APPS, storage, and a removable front and back case.

32 Vragen Bekijk alle

A few buttons on my calculator aren't working

I bought this ti-84 plus black graphing calculator on ebay and the LN, 4,5,6 and - buttons dont work.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Refer to this guide for troubleshooting and fixes.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

katie golden zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 372