Ga door naar hoofdinhoud

HP's expandable, RPN-based graphing calculator. Manufactured from 1990 until 2003.

22 Vragen Bekijk alle

How to disarm the hp48?

I need to disarm it to replace the screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Not sure what your asking about a calculator.. Disarm it?. You mean discharge?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

there is an video on YouTube

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

fernando perez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 933