Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair and disassembly guides for Kenmore Microwaves.

182 Vragen Bekijk alle

replace microwave door on model 721

how do i replace the door on microwave model 721

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

Pat, what is your complete model number i.e.721-XXXXXXX

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Pat, please remember that door repairs and adjustments, can cause microwave leakage. So please know that a microwave shielding leakage test should be performed for any door repair. G. REMOVING DOOR (Figure 18)

(1) Remove the vent grille by two screws securing it to the outcase loosening.

(2) Lift up and draw the door.

Block Image

NOTES:

•After replacing the door, be sure to check that the primary interlock switch, the secondary interlock

switch and the interlock monitor switch is in good operating normally.

•After replacing the door, check for microwave energy leakage with a survey meter. Microwave energy

leakage must be below the limit of 5mW/cm2. (With a 275 ml water load)

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Pat zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 1,316