Ga door naar hoofdinhoud

temperature sensor for G5 hard drive

Where can I get a new temparature sensor for the A1145 G5.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

which one?

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

The iMac G5 iSight Hard Drive Temperature Sensor is Apple Part # 922-7169

Here's one of several places to get one: http://www.thefind.com/electronics/info-...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

Commentaar:

+

door

Voeg een opmerking toe

ebay. Thats where I got mine from.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Halim Rahman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 2,395